GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนArchly (Kava)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาArchly (Kava)คือ 73ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$81.37 +645.75%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:73
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$81.37
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$1.0036180%0%-0.76%0.11%US$5.2444US$158.46US$176.4K
US$0.0002003230%0%-2.09%0.47%US$49.62US$1.68KUS$17.24K
US$0.0001993190%0%-1.2%-0.1%US$13.40US$478.05US$17.16K
US$0.696310%0%0%0%US$0.1405US$47.99US$7.99M
US$0.000240%0.48%1.63%1.63%US$8.1177US$358.01US$17.25K
US$0.0155720%0%0.81%0.81%US$0.5476US$55.43US$39.87K
US$0.0157210%0%0%0%US$0.4503US$698.14US$40.25K
US$0.05469900%0%0%0%US$0.00US$4.9331US$89.65
US$0.05431900%0%0%0%US$0.00US$1.2517US$82.52
US$0.05469700%0%0%0%US$0.00US$0.118US$89.78
US$0.021750%0%7.68%7.68%US$3.5249US$98.97US$8.45K
US$0.12430%0%2.02%5.66%US$1.0078US$268.24US$5.21M
US$0.029400%0%0%0%US$0.00US$12.31US$49.43K
US$0.113500%0%0%0%US$0.00US$2.0089US$4.8M
US$0.269200%0%0%0%US$0.00US$0.8382US$276.6M
US$0.0914900%0%0%0%US$0.00US$0.00002>$999T
US$0.07335700%0%0%0%US$0.00US$0.00001>$999T
US$0.09273800%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.00
US$0.014111100%0%0%0%US$0.00US$0.00058>$999T
US$0.0439200%0%0%0%US$0.00US$0.05413US$73.82K