GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนSurfswap

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาSurfswapคือ 6ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.9568 -33.11%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:6
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.9568
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.697360%0%1.85%3.78%US$1.9568US$547.02US$8M
US$29.4010%0%0%0%US$0.1183US$36.79US$17.9K
US$0.0000286300%0%0%0%US$0.00US$196.22US$312.98
US$0.0000464500%0%0%0%US$0.00US$2.24KUS$4.76K
US$0.0155300%0%0%0%US$0.00US$57.65US$39.63K
US$576.4900%0%0%0%US$0.00US$3.4446US$21.7K
US$0.0000258100%0%0%0%US$0.00US$0.07755US$321.07
US$0.0710600%0%0%0%US$0.00US$0.8383US$1.06K
US$0.010528800%0%0%0%US$0.00US$40.44US$41.55
US$0.013113400%0%0%0%US$0.00US$0.00679US$11.34
US$0.08207100%0%0%0%US$0.00US$0.02068US$2.07M
US$0.06201600%0%0%0%US$0.00US$0.3139US$2.02K
US$0.011790400%0%0%0%US$0.00US$0.00706US$0.007904
US$0.05550600%0%0%0%US$0.00US$0.00008US$5.5062
US$0.0734400%0%0%0%US$0.00US$0.4171US$24.74
US$0.000672600%0%0%0%US$0.00US$288.49US$7.78K
US$0.000433500%0%0%0%US$0.00US$0.1359US$433.49
US$0.06262100%0%0%0%US$0.00US$0.635US$26.21
US$0.014452600%0%0%0%US$0.00US$0.00994US$0.4526
US$0.08132300%0%0%0%US$0.00US$0.1341US$0.9649