GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนEquilibre

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาEquilibreคือ 901ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$2,400.42 +67.78%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:901
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$2,400.42
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$153.55330%0%2.79%1.48%US$22.61US$10.66KUS$15.99M
US$0.99932250%-0.19%-0.83%0.13%US$1.21KUS$15.49KUS$161.51M
US$1.00131060%-1.22%-0.58%0.19%US$211.36US$4.32KUS$176.57K
US$0.00015251100%0.8%2.6%4.65%US$14.79US$2.5KUS$22.11K
US$3,665.38460%0.02%15.67%19.79%US$73.02US$1.93KUS$2.5M
US$1.0036410%0.76%-0.47%0.97%US$73.72US$14.01KUS$160.58M
US$9.7383290%0%0.6%2.13%US$31.08US$1.2KUS$103.71K
US$7.1588210%0%-1.95%-1.28%US$386.29US$199.57KUS$321.66K
US$1.0003190%0%-0.9%0.12%US$14.91US$1.49KUS$176.23K
US$1.0036250%0%-0.64%0.36%US$728.34US$180.92US$1.28M
US$0.317670%0%1.02%2.45%US$18.79US$13.56KUS$3.18M
US$0.6983140%0%2.4%6.49%US$5.9138US$603.32US$8.01M
US$0.9999110%-0.72%-0.62%-0.96%US$93.63US$309.09US$159.99M
US$3,677.99180%0%15.79%19.12%US$3.8104US$76.02US$2.51M
US$0.000474320%0%3.59%3.59%US$6.7174US$22.38KUS$47.78K
US$1.0070%0%-0.61%0.09%US$18.77US$2.42KUS$160M
US$0.966260%0%-0.8%2.78%US$3.3597US$1.65KUS$523.67K
US$1.009980%0%0.46%1%US$2.7001US$124.94US$161.58M
US$29.03150%0%0.03%5.39%US$0.8069US$1.91KUS$17.67K
US$0.968850%0%-0.91%2.51%US$3.3465US$635.36US$524.18K