GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนWAGMI (Kava)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาWAGMI (Kava)คือ 6,256ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$2.3M +281.89%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:6,256
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$2.3M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
ATOM
ATOM/WKAVA
+0.7052+8.59%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$8.92680.15%1,0420.07%0.07%6.61%8.79%US$261.32KUS$31.88KUS$753.95K
US$0.99980.15%1,4690.17%0.1%-0.12%-0.2%US$810.41KUS$219.03KUS$160.04M
US$3,682.560.15%1,184-0.16%0.61%16.72%19.71%US$642.69KUS$87.01KUS$2.3M
US$0.010810.3%980%-0.05%7.77%12.61%US$56.85KUS$535.77KUS$11.44M
US$0.99790.3%3220%-0.03%-0.11%-0.52%US$46.17KUS$65.04KUS$160.04M
US$8.91660.15%684-0.01%-0.14%6.07%8.59%US$153.07KUS$144.39KUS$755.03K
US$0.9937360-0.01%-0.72%-1.7%-0.43%US$108.41KUS$13.52US$160.04M
US$8.93680.3%2050%-0.07%6.35%8.85%US$36.57KUS$40.93KUS$754.74K
US$3,689.910.3%2040.37%0.53%17.01%20.74%US$10.64KUS$44.03KUS$2.32M
US$3,706.183590.15%1.24%17.69%20.65%US$159.74KUS$7.03KUS$2.3M
US$8.9467294-0.05%0.18%6.58%9%US$38.65KUS$3.74KUS$754.02K
US$0.010751%120%0%6.2%6.2%US$8.0082US$2.27MUS$11.32M
US$0.99741%260%-0.2%-1.14%-0.38%US$71.46US$12.65KUS$160.04M
US$8.95112430%0.05%4.87%9.21%US$31.23KUS$29.36US$760.8K
US$3.17560.05%20%0%0%0.11%US$7.34KUS$152.51KUS$14.6M
US$0.052620.3%230%0%7.03%6.48%US$64.90US$7.19KUS$48.95K
US$0.0611031%00%0%0%0%US$0.00US$4.34KUS$7.63K
US$8.50020.3%00%0%0%0%US$0.00US$26.59KUS$758.7K
US$1.02130.05%10%0%0%0%US$0.009723US$1.3041US$160.03M
US$3,641.130.05%120%0%15.05%17.31%US$1.4514US$28.53US$2.3M