GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนPhotonSwap (Kava)

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาPhotonSwap (Kava)คือ 0ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$0.00 0%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:0
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$0.00
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.0941710%0%0%0%US$0.05159US$27.20US$495.89K
US$0.0148500%0%0%0%US$0.00US$3.6678US$27.9K
US$29.8300%0%0%0%US$0.00US$1.6391US$18.16K
US$0.016200%0%0%0%US$0.00US$0.8887US$30.7K
US$30.5400%0%0%0%US$0.00US$0.3761US$18.21K
US$0.0159800%0%0%0%US$0.00US$1.0069US$40.93K
US$520.7300%0%0%0%US$0.00US$0.1886US$20.17K
US$0.0000653300%0%0%0%US$0.00US$39.76US$6.54K
US$0.0000650300%0%0%0%US$0.00US$11.32US$6.5K
US$0.00712700%0%0%0%US$0.00US$0.1032US$180.11
US$0.0000%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.00
US$0.0000%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.00
US$0.020800%0%0%0%US$0.00US$0.00062US$57.41K
US$0.673700%0%0%0%US$0.00US$0.01577US$161.79