GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนJupiter Swap

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาJupiter Swapคือ 5ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$0.7265 -14.78%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:5
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$0.7265
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.694350%0%3.33%4.87%US$0.7265US$102.36US$7.97M
US$0.0152920%0%0%0.23%US$0.04015US$14.36US$39.15K
US$0.00788500%0%0%0%US$0.00US$37.35US$187.85
US$0.000894700%0%0%0%US$0.00US$30.08US$56.90
US$0.00795900%0%0%0%US$0.00US$4.382US$188.31
US$0.00185500%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.00
US$0.00108400%0%0%0%US$0.00US$0.00259US$317.26K
US$0.00264600%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.00
US$0.0000251700%0%0%0%US$0.00US$0.0167US$505.44K
US$0.000525800%0%0%0%US$0.00US$0.00035US$9.76K
US$0.00200600%0%0%0%US$0.00US$36.25US$60.62
US$0.05440800%0%0%0%US$0.00US$0.0001US$2.15K
US$0.0357600%0%0%0%US$0.00US$1.6961US$1.21K
US$0.0000%0%0%0%US$0.00US$0.00US$0.00
US$0.05365800%0%0%0%US$0.00US$30.44US$2.12K