GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKava

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKavaคือ 16.41Kที่มีปริมาณการซื้อขายUS$2.64M +133.74%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน

Txns 24 ชั่วโมง:16,405
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$2.64M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
WETH
WETH/USDt
+611.46+20%
2
ATOM
ATOM/WKAVA
+0.6424+7.88%
3
axlWBTC
axlWBTC/WETH
+4,700.29+7.05%
4
USDt
USDt/WKAVA
+0.0007706+0.08%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$8.8560.15%1,1000.26%-1.26%2.36%8.79%US$273.93KUS$48.75KUS$748.66K
US$0.99850.05%3,0650.05%0%-0.6%0%US$200.88KUS$260.21KUS$159.74M
US$0.99850.15%1,481-0.03%0.22%-0.49%0.08%US$806.51KUS$248.91KUS$159.79M
US$0.010810.3%970%0%7.77%12.67%US$55.68KUS$535.77KUS$11.44M
US$3,669.410.15%1,2280.04%-0.3%7.16%20%US$662.7KUS$173.95KUS$2.29M
US$8.79670.15%6980%-1.76%3.72%7.88%US$154.74KUS$142.47KUS$744.85K
US$3,677.500.05%1,0210.05%0%7.09%20.03%US$12.5KUS$22.23KUS$2.51M
US$1.00030.01%2540.15%0.27%-0.18%0.38%US$15.3KUS$128.15KUS$176.22K
US$0.99820.3%3410%-0.04%-0.75%0.01%US$48.1KUS$87.69KUS$159.69M
US$3,643.900.05%6120.09%-1.06%7.09%19.11%US$4.5KUS$16.45KUS$2.49M
US$8.85340.05%7350.21%-1.5%2.17%8.57%US$5.3KUS$11.03KUS$749.31K
US$152.06340%0.17%-0.58%-0.32%US$22.94US$10.64KUS$15.96M
US$0.99852390%0.14%-1.08%0.21%US$1.39KUS$15.28KUS$159.65M
US$0.99463620%-0.17%-0.41%-0.89%US$108.41KUS$13.42US$159.77M
US$3,673.510.05%1,0530.12%0.03%7.56%20.21%US$17.39KUS$24.69KUS$2.29M
US$71,409.080.3%1220%0.08%2.34%7.05%US$122.13KUS$232.68KUS$9.53M
US$3,655.320.05%8270.25%-0.88%7.44%19.82%US$6.32KUS$17.12KUS$2.28M
US$71,409.080.3%970%0.05%2.34%7%US$50.73KUS$103.3KUS$9.53M
US$3,670.240.3%212-0.02%-0.21%8.44%19.18%US$11.05KUS$62KUS$2.29M
US$8.84260.3%2160%-0.8%1.37%7.86%US$37.1KUS$38.9KUS$748.66K