GeckoTerminal mobile logo
ค้นหาเครือข่าย dex หรือโทเค็น

กองทุนKava

จำนวนการทำธุรกรรมใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาKavaคือ 8,776ที่มีปริมาณการซื้อขายUS$1.32M +74.59%เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเมื่อวาน นอกจากนี้ เรายังติดตามกลุ่ม Kava ใหม่ที่สร้างขึ้นตามเวลาจริง

Txns 24 ชั่วโมง:8,776
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง:US$1.32M

ผู้ทำกำไรสูงสุด

1
USDt
USDt/WKAVA
+0.001184+0.12%
กองทุน
ราคา
fee
Txns 24 ชั่วโมง
5 นาที
1 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณใน 24 ชั่วโมง
สภาพคล่อง
FDV
US$0.99730.05%2,2930.07%-0.08%0.08%0.12%US$214.36KUS$259.53KUS$159.6M
US$8.31660.15%5460%-0.22%0.83%-1.85%US$114.7KUS$61.81KUS$702.15K
US$0.99970.15%811-0.1%-0.31%-0.11%-0.04%US$430.57KUS$256.59KUS$159.57M
US$0.0096680.3%330%0%-0.95%1.34%US$36.74KUS$497.09KUS$10.36M
US$0.9997390%0%-0.3%-0.42%US$246.28US$14.05KUS$159.94M
US$3,105.500.05%442-0.08%-0.13%0.36%0.03%US$4.89KUS$20.45KUS$2.13M
US$3,106.430.15%5810.16%0.34%0.71%-0.46%US$317.38KUS$161.01KUS$1.94M
US$0.99720.3%197-0.34%-0.78%-0.06%-0.99%US$24.86KUS$86.01KUS$159.57M
US$0.99770.01%1400%-0.22%0.02%0.09%US$13.5KUS$127.82KUS$175.75K
US$3,105.720.05%273-0.08%0.17%0.35%-0.17%US$1.94KUS$14.82KUS$2.13M
US$8.29770.15%3500%-0.03%0.61%-1.88%US$54.98KUS$70.77KUS$702.8K
US$0.99931480%-0.43%-0.11%-0.86%US$433.94US$15.13KUS$161.59M
US$8.29620.05%3530.23%-0.01%0.52%-1.71%US$2.77KUS$14.68KUS$702.51K
US$3,100.440.05%356-0.26%-0.15%0.38%-0.69%US$3.25KUS$23.04KUS$1.94M
US$8.29750.05%383-0.17%-0.03%0.57%-1.77%US$2.7KUS$10.66KUS$702.51K
US$3,100.410.05%2840%-0.16%0.38%-0.5%US$2.22KUS$15.6KUS$1.94M
US$8.30072240%0%0.96%-1.88%US$32.77KUS$13.55US$702.94K
US$7.2944200%0%-0.3%-7.57%US$421.10US$203.6KUS$327.76K
US$8.31570.3%960%0%1.26%-1.19%US$15.12KUS$36KUS$704.06K
US$0.00014621130%-0.05%-0.58%6.27%US$89.96US$2.38KUS$21.2K